اطلاعات تماس

051-38409172

ایمیل

drhamedgolmohammadzadeh@gmail.com

آدرس

مشهد:خیابان کوهسنگی
کوهسنگی 7، ساختمان فراز، طبقه 6

ارتباط با ما

برای دریافت نوبت یا پرسیدن سوال از پزشک به لینک های مربوطه مراجعه کنید

در غیر اینصورت درخواست خود در این بخش نوشته و ارسال کنید