ویتامین ها و مکمل های مورد نیاز بدن بعد از عمل اسلیو معده